Grundkurs smärta

Kursens första del riktas  både till patienter och vårdpersonal och har fått namnet "få kontroll vid smärta"

Den består av 16 videos med sju avsnitt och sju övningar. Det finns också en inledande introduktion och en "snabbkurs" för den som bara vill känna till innehållet. Gå direkt till vår kanal på youtube. youtube.com/@bjornochbritt 

"trailer" till Smärtkurs

Trailern ger en kort översikt, men du kan gå direkt på avsnitt 1 också. Och glöm inte övningarna!

ISmärtkurs 1 - vad är smärta

Kontakta Oss

Du kan kontakta oss om hemsida eller kursen, men vi vare sig kan eller får svara på indiviuella medicinska frågor på internet.Enligt GDPR skall vi till och med radera sådana meddelanden innan de läses...