Forskning inom området

Smärtforskning är ett intensivt fält som spänner från försöksdjursanatomi till psykosociala faktorer. Bara sökordet "pain" ger 70.000 artiklar som resultat år 2022. Tvåhundra om dagen! Vi följer framför allt det vetenskap som handlar om det stora paradigmskiftet om hjärnan och nervsystemet betydelse vid klinisk, långvarig smärta. Några referenser som vi rekommenderar följer här. För länkning klicka på raden.

God läsning!

==============