Få den vård du har rätt till.

Vi har kursavsnitt som handlar om rätten till god och snabb vård. Vi hänvisar bland annat till patientlagen som är vacker som en dikt i de rättigheter den ger alla att få rätt utredning, diagnos och behandling vid smärta.

Du hittar smärtkliniker i Sverige med väntetider via denna länk (sök spec.smärtvård). Stockholms region har ingen sådan statistik.

Här är en lista från smärtläkarföreningen.

Och på denna länk ser du vilka kliniker som har vårdval rehabilitering vid svår smärta i Region stockholm.

Sen kan du förstås gå till hemsidan för den klinik, Bragee.se som bär vårt namn och få mängder av information och också möjighet sända egenremiss om du har svår smärta sedan mer än tre månader och varit hos läkare och är i behov av rehabilitering